změnové techniky NLP

Naše hlava si postupem času vytvořila spoustu programů, kterými se řídí. Některé jsme získali od svých rodičů, jiné ze školy, další během různých zkušeností. V hlavě máme docela slušnou knihovnu. Pokud se setkáme s nějakou situací, náš mozek zapátrá v knihovně a provede přesně to, co tam je zapsáno. Nerozlišuje, zda je to správně nebo ne. Bohužel, ne vždy tam máme ty správné informace. A to je hlavní důvod, proč se nám některé věci prostě nedaří.

Pokud se už delší dobu pokoušíte hubnout, ale výsledek se nedostavuje, doporučuji se zamyslet nad svým chováním a nalézt všechny návyky, kterou jsou spojeny s nemožností zhubnout.

communication-1991851_1920

NLP - NEURO   LINGVISTICKÉ  PROGRAMOVÁNÍ

NEURO = vztahuje se k našim myšlenkám a celkově k našemu způsobu přemýšlení. Jde o to, jak o dané věci (situaci) přemýšlíme.

LINGVISTICKÉ = jde o řeč. O to co a jak říkáme. Jak verbálně i neverbálně komunikujeme s druhými lidmi a taky sami k sobě.

PROGRAMOVÁNÍ = jde o to, co děláme.

Všichni máme své naučené programy, které jsou uschovány v naší knihovně, v hlavě. Jsou tam programy na to jak stáváme, jak se oblékáme, jak pracujeme, jak jedeme do práce, jak nakupujeme, jak hubneme ....... Existuje celá řada programů, které se spouští úplně automaticky. Vůbec si je neuvědomujeme.

Toto programování začíná už v dětství. Na naše chování nám odpovídá okolí a my si pak do hlavy tyto odpovědi zapisujeme. A nejen to. Pak se podle toho chováme. Když se znovu setkáme s danou situací, tak použijeme již vytvořený způsob řešení. Tím nám vznikají návyky a každým dalším používáním tohoto návyku dojde k jeho upevnění.

Jeden z příkladů může být návyk na čokoládu. Když si po jídle začnete dávat čokoládu, a několikrát to zopakujete, tak se váš mozek naučí, že po jídle si má dát čokoládu. V tomhle případě je jídlo spouštěč a to, že si vezmete čokoládu, je vytvořený návyk. Vaše tělo bude vždy po jídle vyžadovat čokoládu a vy na ni budete mít chuť.

Jako spouštěč může sloužit spousta věcí. Může to být únava, stres, špatná nálada, nuda. Dále to mohou být naše přesvědčení, která jsme získali od rodičů, ze školy, atd. Problém je totiž v tom, že mozek nerozlišuje, zda je daný návyk pro vás vhodný nebo ne. On si jen všechny návyky zapíše a v dané situaci použije.

Základem NLP je uvědomit si daný spouštěč a odstranit nevhodný návyk.

Návyk se totiž ještě upevňuje tím, jak o nich přemýšlíme a mluvíme. Tím, že si k návyku přidáme ještě pocit (pozitivní nebo negativní - mozek to nerozlišuje), daný návyk upevníme.

A opačně, když se setkáme s danou situací, začneme mluvit , jednat a taky cítit to samé, jako při prvním setkání se situací. Tím začne začarovaný kruh. My totiž ve skutečnosti nevidíme a neslyšíme, co se v dané situaci děje, ale vše vnímáme na základě toho, co si o dané situaci myslíme. A v tom bývá velký rozdíl.

Metoda NLP nachází tyto rozdíly a pozitivně mění naše myšlení. Jinak řečeno - nachází negativní programy a mění je. Dá se použít nejen při hubnutí, ale i v situacích, kdy nevíte kam směřuje váš život. Kdy jste ztratili pevnou půdu pod nohama a váš cíl se vytratil. Taky se může použít při fóbiích, únavě, nevolnostech, migrénách, pocitech strachu a pro spoustu jiných situací.

Já jsem ji konkrétně použila při hubnutí, při nastartování podnikání, při učení angličtiny a při zvládání strachu a fóbií.